Úvodní stránka » O nás

 

Vítejte na stránkách Trampského muzea!Historie a naše činnost

 

Myšlenka založit muzeum českého a slovenského trampingu se zrodila v letech minulých asi v nejedné hlavě vandrákově. Také si svoje muzeum hnutí tak výjimečné, jakým tramping bezesporu je, určitě zaslouží. Ovšem jen málo lidičkám se podařilo myšlenku změnit ve skutek a skutek dotáhnout do cíle. A že je to cesta namáhavá, ale i objevná a velice zajímavá pro ty, kteří se po ní vydali, vám všem m§žeme potvrdit.

Před více deseti lety vyšla ze společného zájmu Prcka z Hradčan u Tišnova, Sama z Prahy (zemřel v roce ….) a několika dalších kamarádů, výzva pro všechny, kteří se chtějí připojit k myšlence založení trampského muzea. Tehdy se přihlásila Zuzana z Brna a nabídla své zkušenosti etnologa a muzejníka. Přidali se kamarádi D´Ady a Frico ze Slovenska. Vzešla z toho první společná schůzka zájemců o založení společného muzea českého a slovenského trampingu. Sešli jsme se nedaleko Baňské Štiavnice a vydali první společnou zprávu o našich cílechNásledovala přibližně pětiletá odmlka, kdy myšlenka pomalu zrála a měnila se v činy. V roce 2008 se k Prckovi a Zuzaně přidal Paddy z Prahy a v červnu 2009 bylo založeno občanské sdružení NAŠE MUZEUM jako nutný komunikační článek pro styk s Národním muzeem v Praze. Rozhodli jsme se totiž, že nebudeme amatérsky dublovat činnost profesionálních muzejních institucí, ale naopak požádáme muzeum o spolupráci. A to rovnou to největší a nejváženější u nás – Národní muzeum v Praze. Vedla nás k tomu snaha o odbornou ochranu našich sbírek a hlavně možnost, aby se podle zákona sebrané předměty staly součástí národního kulturního dědictví. Potom je už nemůže ohrozit úmrtí majitele sbírky a následné uložení pozůstalosti v odpadovém kontejneru pro nezájem dědiců. Věříme, že toto je správná cesta k zachování trampských památek pro budoucnost a pro pochopení toho, co to vlastně trampování bylo, našimi potomky. Tyto naše cíle a cestu, jak jich chceme dosáhnout, jsme představili na podzim roku 2009 na setkání v sídle sdružení v Hradčanech u Tišnova. Pozvali jsme tehdy významné osobnosti trampingu z Čech, Moravy i ze Slovenska, předvedli jim názorně, jak chceme pracovat a zodpověděli spousty otázek. Dostalo se nám všeobecně kladného přejetí a morální podpory, která do začátku velice pomohla.

Podpis smlouvy s Národním muzeem - srpen 2009

Spolupráce s Národním muzeem nám nabídla první možnosti, jak přiblížit sbírky s námětem trampingu veřejnosti. V říjnu 2009 jsme dostali příležitost se podílet na stále expozici z dějin Československa v památníku na Vítkově. Výstava se jmenuje Křižovatky českých a československých dějin a je stále přístupná veřejnosti. Z našich sbírek zde byly vybaveny dvě velké vitríny s názvy Tramping v 60.letech 20.století a Skauting v letech 1968 – 1970. Spolupráci s Národním muzeem jsme oficiálně stvrdili společnou smlouvou, která zahrnuje ochranu sebraných předmětů jako součásti sbírek Historického muzea NM a možnost tyto sbírky prezentovat na výstavách a především ve stálé expozici.

Krizovatky_Vitkov_2009

Následovala výstava. Nové pověsti české v roce 2010 v Musaionu – Letohrádku Kinských v Praze. Tramping zde představoval významnou část expozice, zaměřené na vznik a vývoj nové tradice v české kultuře 20.století. Výstava byla v roce 2011 zapůjčena do Brna. V prostorách kapucínského konventu v centru Brna jsme dostali možnost rozšířit výstavu o dějiny trampingu na Brněnsku a nabídnout tak ucelený pohled na vývoj trampingu, než tomu bylo v Praze.

Vystava_Folklor_atomoveho_veku

Bohatá a velmi přínosná sbírkotvorná činnost během roku 2012 přinesla své výsledky v roce následujícím. Na jaře 2013 jsme představili významnou kolekci předmětů z pozůstalosti Kapitána Kida, kterou jsme obdrželi od rodiny Velínských. Výstava proběhla u příležitosti vzpomínkového večera na Kapitána Kida v klubu Leitnerka v Brně. Organizátorem byla trampská skupina Ozvěna Brno. Naší největší výstavní akcí v dosavadní činnosti se stala výstava TRAMPSKÁ ABECEDA, která byla slavnostně otevřena 17.října 2013, opět v prostorách Letohrádku Kinských – Etnografickém muzeu v Praze. Za laskavé pomoci pracovníků tohoto muzea jsme měli možnost prezentovat výsledky naší více než čtyřleté práce veřejnosti trampské i širší obci návštěvnické. Vystavené předměty z naší sbírky Trampské muzeum, představují nejdůležitější pojmy, a symboly trampingu v jednotlivých obdobích vývoje české společnosti dvacátého století. Výstavu lze shlédnout do března 2014 

 

Na naší cestě k založení Trampského muzea jsme poznali spoustu lidiček – trampů i „civilů“, kteří neváhali přiložit ruku k dílu a pomohli nebo dosud pomáhají. Všem jim patří náš velký dík.

 

 

Logo Národního Muzea       

 

Trampské muzeum spolupracuje

na základě smlouvy o spolupráci

z roku 2009 s Národním muzeem.

 

 

 

 

POZOR! Z provozních důvodů (pravidelné plynování všech prostor Letohrádku Kinských) končí naše výstava již 18.3.2014. Neváhejte proto a pokud jste dosud naši výstavu nenavštívili, učiňte tak nyní! 


 NAVŠTIVTE NAŠI NEJNOVĚJŠÍ VÝSTAVU

V NÁRODNÍM MUZEU

                                                     

Více se dočtete v rubrice "Výstavy"