Úvodní stránka » Výstavy

 

 

POZOR! Z provozních důvodů (pravidelné plynování prostor Letohrádku Kinských) bude výstava ukončena již 18.března 2014.

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST k NÁVŠTĚVĚ TÉTO OJEDINĚLÉ VÝSTAVY!!!

 

Trampská abeceda

úvodní slovo k výstavě

            Trampské hnutí představuje jednu z nejzajímavějších a nejstarších moderních českých subkultur. Je to už přibližně sto let, co začali první mladí lidé z českých měst vyrážet na vlastní pěst do přírody a pokoušeli se tam vytvořit si alespoň na víkend vlastní svět vyznávající ideály romantiky, svobody a přátelství. Podařilo se jim spojit skautské a woodcrafterské zvyklosti, touhu po dobrodružství jako z Divokého západu, umělecké sebevyjádření výtvarné i sportovní, humor, lásku ke krajině a další přísady do jednoho kotlíku a vytvořit tak životaschopný fenomén, který nazýváme trampingem.

            S ubíhajícími desetiletími se ale objevila také potřeba zachytit nějak proměny trampingu, poznat, jak ovlivňoval dobu a jak doba ovlivňovala jej, a uchovat pro příští generace památky na jeho minulost. Protože i když je trampské hnutí stále živé, pamětníci odcházejí a předměty značné historické hodnoty se ztrácejí, ničeny nepřízní osudu a někdy i dědiců.

            Občanské sdružení Naše muzeum, které ve spolupráci s Národním muzeem připravilo tuto výstavu, se věnuje sbírání a dokumentaci předmětů a písemných a obrazových materiálů vztahujících se k minulosti trampingu. Předměty jsou průběžně předávány Národnímu muzeu, aby byly zachovány i pro budoucnost, a postupně tak vzniká rozsáhlý fond, který už dnes zahrnuje tisíce položek.

            Současná výstava představuje pouze malé nahlédnutí do tématu, a to formou „trampské abecedy“, která objasňuje a prezentuje jednotlivé pojmy z oblasti trampingu a poskytuje tak vhled jak do struktury sbírkového fondu, tak i do trampské živé skutečnosti a slangu. Doufáme, že se v brzké budoucnosti podaří realizovat i stálou expozici na toto téma.

 

                                                       Mgr. Jan Pohunek, etnolog, 

                                                       kurátor sbírkových fondů                                                      
                                                       Etnografické oddělení 
                                                       Historické muzeum 
                                                       Národní muzeum 
                                                       Kinského zahrada 97 
                                                       150 00 Praha  5